Witam… nazywam się Ewa May i jestem autorką metody LFT – Life Field Therapy, czyli uzdrawianie w Hologramie Pola Życia HPŻ oraz metodyki sesji LFT Coachingu.

Pragnę zaprezentować Państwu niezwykle skuteczną praktykę, kluczową dla metody LFT, prowadzącą do pozytywnej transformacji, a raczej do radykalnej pozytywnej transformacji, gdyż efekty są od razu.

Czytaj relacje >

Cała praktyka Stan Centrum tutaj >

Ta procedura znana jest  jako wchodzenie Stan Centrumczyli w Stan Świadomości Charyzmatycznej.

Oznacza to pozycję w centrum uwagi własnego umysłu, czyli stan pełnej koncentracji. Jest to również pozycja w centrum hologramu pola życia i w centrum świadomości prowadzącej nas przez życie – Wyższej Jaźni.

Ta praktyka i koncepcja hologramu pola życia jest unikalna dla metody LFT.

Stan Centrum, to bycie i działanie w kontakcie z mądrością tzw. boskiego serca w człowieku,

tam gdzie jest jego pozytywna esencja, prowadzenie moc kreatywna realizacji celów zgodnie z zasadą synchronii, harmonii i najwyższego dobra. Umysł tylko się temu przygląda, podąża za prowadzeniem serca i wspomaga realizację celów, mających swe źródła w jaźni wyższej, w koncepcie dobra szeroko-pojętego… a nie ego-chciejstwa.

Stan Centrum, to jest świadome usytuowanie siebie w Centrum HPŻ pola życia, jako OŚ pola elektromagnetycznego czowieka. Tam gdzie jest miejsce decyzyjne, moc życiowa, optymalna matryca zdrowia, charyzmatyczna osobowość. Tam gdzie znajduje się matryca tzw. blue print – zdrowy i optymalny wzorzec/potencjał człowieka.

Jest to stan charyzmatyczny, który cechuje się brakiem strachu, spokojem, pogodą ducha i wysokim poziomem poczucia wartości. Jest to stan Niezależnego Umysłu, stan asertywny i decyzyjny. To również przebywanie w Centrum Osobistego Sacrum, w obrębie ochronnych granic.

Człowiek w Centrum HPŻ jako OŚ osobistego świata jest managerem swojego życia i generuje potrzebne jemu, optymalne okoliczności, zgodne z najwyższym dobrem.

Stan Centrum wywołuje pozytywne reakcje otoczenia i respekt.

W efekcie LFT Coachingu praktyki Stanu Centrum, uzyskuje się asertywną postawę życiową, odwagę i siłę. Klarowną świadomość Kim Jestem, Po Co jestem, jaki jest mój wiodący cel  życiowy. Uruchamia się wewnętrzny kompas, podający kierunki wyboru zgodne z autentycznym Najwyższym Dobrem człowieka, a nie chciejstwem, manipulacją, trendami, wpływami. Osoba w Centrum pola HPŻ,  jako OŚ swojego pola elektromagnetycznego i aury, jako centrum pola życia – generuje energię decyzyjną, kreatywną, stwórczą. A inni to zauważają, doceniają, respektują.

Człowiek w pozycji CENTRUM aktywuje ekspresję wysoce pozytywną, charyzmatyczną, uzyskuje STAN NADZMYSŁOWEGO GENIUSZA.

Nie musi znać tematu, obszaru – a potrafi znajdować błyskawicznie właściwe rozwiązania, wyciągać wnioski, ma nowatorskie pomysły, inspiruje. Uczenie się  w Stanie Centrum przebiega szybko, zapamiętywanie jest łatwe, a umysł ogarnia wiele wątków jednocześnie. Aktywuje się wyostrzona intuicja i postrzeganie pozazmysłowe. W wyniku regularnych praktyk LFT i Stanu Centrum, osiąga się kolejny poziom energii i świadomości: STAN ŚWIATŁA. Czyli stan podwyższonej świadomości duchowej, w wyniku której człowiek uzyskuje stan buddy (przebudzony), ale  w nowoczesnym wydaniu, używany w codziennym żywym życiu.

Wchodzenie w Stan Centrum/Stan Światła jest unikalną praktyką, charakterystyczną wyłącznie dla metody LFT© i przynosi wielowymiarowe, spektakularne rezultaty.                                                             

STAN ŚWIATŁA

Prowadzi do:

  • radykalnej pozytywnej transformacji toksycznych przekonań oraz niezdrowej postawy człowieka
  •  wobec siebie i środowiska
  • do uzdrowienia konfliktów i blokad życiowych
  • do wyjścia z chorób wynikających z takiego stanu – w kierunku zmian pozytywnych, wymarzonych a przede wszystkim… zmian potrzebnych najbardziej.
  • do wyzwolenia się z bólu i traumy
  • do uzyskania stanu Niezależnego Umysłu czyli wyjścia poza iluzję i manipulację poprzez
  • podniesienie wibracji świadomości, umiejętność zmiany częstotliwości fal mózgowych na theta,
  • w codziennym funkcjonowaniu

W metodzie LFT człowiek jest traktowany jako holistyczna całość. Przyczyny problemów leżą w zapisach podświadomości, wdrukowanych odruchach ego i wpływach środowiska. Zapis ten – ego matryca, znajduje się w całej przestrzeni Hologramu Pola Życia HPŻ.

Z tym zapisem pracuje LFT Coach na sesji.

Natomiast jest taka część w człowieku, która jest manifestacją Wyższej Jaźni Światło przejawionej poprzez człowieka w żywym życiu, która ma cel – przeznaczenie wynikający z zasady DOPASOWANIAdo boskiego planu harmonii i synchronii współistnienia.

Zadaniem LFT Life Coacha jest pomóc ten zdrowy, pozytywny zapis – boską matrycę odkryć, wydobyć na powierzchnię, pomóc odzwierciedlić się w człowieku i w jego życiu. LFT pomaga odkryć cel i sens i dopasowania do scenariusza przeznaczenia. Po to, żeby już nie cierpieć, żeby już wiedzieć po co i gdzie iść i z kim, w najwyższej zgodzie ze sobą. Żeby doświadczać spełnienia i szczęścia.

Zapraszam do eksperymentowania z kluczami metody LFT. Więcej o Stanie Centrum TUTAJ >

Zapraszamy na sesje LFT Coachingu, na kursy i warsztaty.